VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI

Rád bych Vás tímto informoval, že od 17. 7. 2017 naše společnost mění právní formu podnikání z živnostenského podnikání na podnikání formou obchodní společnosti s ručením omezeným.

V našem přístupu a službách, jakožto i ve smluvních podmínkách nenastávají žádné změny. Firma REVIZE FOJTÍK s.r.o. přebírá veškeré náležitosti všech smluvních ujednání od firmy Miroslav Fojtík. Změna se týká názvu spolenosti, IČO, DIČ a bankovního spojení, kontaktní adresa se nemění.


Děkuji Vám za dosavadní spolupráci s vírou v její úspěšné pokračování.
Miroslav Fojtík

 

Jsem držitelem platného osvědčení a oprávnění pro provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu: zařízení bez omezení napětí střídavého nebo stejnosměrného, včetně zařízení k ochraně před účinky atmosferické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu tak i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Vlastním oprávnění Státního odborného dozoru Ministerstva obrany, mohu tedy provádět revize v objektech dozorovaných tímto subjektem.

Zároveń vlastním osvědčení pro "Provádění školení a zkoušek v oboru elektrotechniky dle vyhlášky 50/1978 Sb.". Tato školení provádím ve spolupráci s pracovníky Odborného dozoru.

Jsem vybaven nejmodernějšími měřícími přístroji včetně přístroje pro provádění revizí elektrických spotebičů a elektrického ručního nářadí. Jsem schopen pro potřebu kolaudačního řízení změřit intenzitu umělého osvětlení daného prostoru, provádím měření povrchové teploty bezkontaktním laserovým teploměrem nebo termovizí.

Všechny přístroje mají platné kalibrační protokoly a jsou v pravidelných lhůtách kontrolovány.

Rozdělení činnosti:

- revize vyhrazených elektrických zařízení bez omezení napětí včetně hromosvodů i v objektech třídy B (s nebezpečím výbuchu) včetně zkoušek:

- podle vyhlášky Ministerstva obrany č.273/1999Sb.

- objektů pod správou Obvodního báňského úřadu se zařazením C5

- revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů

- revize elektrických strojů

- měření intenzity umělého světlení

- bezkontaktní měření povrchových teplot včetně pořízení termovizních snímků

- provádění školení a zkoušek v oboru elektrotechniky